<dl id="a1768k"><fieldset id="a1768k"><option id="a1768k"></option></fieldset></dl><table id="a1768k"><tt id="a1768k"></tt><address id="a1768k"><dt id="a1768k"></dt><abbr id="a1768k"></abbr><optgroup id="a1768k"></optgroup></address><ol id="a1768k"><u id="a1768k"></u><kbd id="a1768k"></kbd><th id="a1768k"></th><q id="a1768k"></q><dl id="a1768k"></dl></ol><style id="a1768k"><thead id="a1768k"></thead><code id="a1768k"></code><th id="a1768k"></th><tbody id="a1768k"></tbody></style></table><blockquote id="a1768k"><strong id="a1768k"><b id="a1768k"></b><u id="a1768k"></u><center id="a1768k"></center><fieldset id="a1768k"></fieldset></strong><div id="a1768k"><ul id="a1768k"></ul><tbody id="a1768k"></tbody><tr id="a1768k"></tr><tt id="a1768k"></tt><font id="a1768k"></font></div><acronym id="a1768k"><optgroup id="a1768k"></optgroup><bdo id="a1768k"></bdo><kbd id="a1768k"></kbd><style id="a1768k"></style></acronym></blockquote>
        • 登錄 注冊

         範乃信教授《曲式與作品分析進階》- 中央音樂學院公開課


         http://www.iamwinn.com
         發布時間: 2018-07-09 22:07    更新時間: 06月20日 15:49

         介紹

         [第1集] 作品分析的簡要方法 —— 一部曲式

         [第2集] 單二部、單三部曲式

         [第3集] 複三部曲式

         [第4集] 回旋曲式

         [第5集] 奏鳴曲式(一)

         [第6集] 奏鳴曲式(二)

         評論 (0人參與

         最新評論

         暫無評論